Vital Czech logo

Nákup, skladování, třídění, balení a prodej kvalitní cibule ze Všestar

Další stránka

VITAL Czech s.r.o.

Společnost VITAL Czech s.r.o. se specializuje na nákup, skladování, třídění, balení a prodej kvalitní cibule pro koncové zákazníky. Sídlo společnosti je v Rozběřicích, obchodní a provozní středisko pak v Cibulové hale ve Všestarech. Pěstujeme a prodáváme jednu z nejlepších cibulí v České republice, a to v jakémkoli ročním období. Nejvýznamnějším dodavatelem je naše mateřská společnost Zemědělské družstvo Všestary.

Vysoká odbornost v pěstování i skladování cibule

Vedení společnosti VITAL Czech s.r.o., stejně tak, jako její mateřská společnost Zemědělské družstvo Všestary, je tvořeno českými odborníky, což garantuje vysokou odbornost nejen v pěstování, ale i ve využívání nejspolehlivějších zpracovatelských technologií. Prostory pro skladování, sušení, třídění, ale i balení a následného zpracování cibule, jsou vybaveny nejmodernější, inovativní technologií, která nepřetržitě kontroluje, vyhodnocuje a automaticky reguluje vnitřní podmínky v halách (teplota a vlhkost vzduchu), důležité pro udržení vysoké kvality 100% zdravé cibule (zralost, pevnost, štiplavost, bez vnitřních i povrchových defektů). Díky tomu můžeme zajistit průběžné skladování cibule po dobu až 12 měsíců.

Nabízená cibule

Nabízíme cibuli žlutou a červenou (jarní setá k dlouhodobému skladování)

Cibule je prodávána jako předsušená nebo suchá. Cibuli třídíme a balíme také pro průmyslové zpracování, s krátkou dodací lhůtou dle požadavků odběratele.

Možnosti balení cibule

Cibuli balíme po 5 kg nebo 10 kg do síťovaných sáčků, případně dle domluvy se zákazníkem. Dále používáme bedny (EPS, Steco, atd.) v rozmezí od 5 kg do 20 kg, vaky a Boxpalety.

Cibule, která má říz a také
chráněné označení původu

Certifikace

Cibule ze Všestary je oceněna značkou KLASA – udělovanou ministrem zemědělství za kvalitní potravinu. Všestarská cibule je zapsána v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Již několikrát jsme obdrželi certifikát GLOBAL G.A.P., který dokládá skutečnost, že bezpečnost potravin, práce a ochrana životního prostředí je u nás na prvním místě.

Certifikát KLASA
Certifikát Globa G.A.P.

Kontakt

  • VITAL Czech, s.r.o.
    prodejna: Zeleninová hala ve Všestarech
  • +420 495 458 115
  • IČO: 25943308
  • DIČ: CZ25943308
  • ID datové schránky: dwcvi7i
Mapa